2D půdorysné rozčlenění interiéru

2D půdorysné rozčlenění interiéru

Funkční a dispoziční rozčlenění prostoru v místnosti.  - 500,-